Waddinxveen.ORG

Home Bericht toevoegen Contact

Bouw station Waddinxveen Triangel officieel van start

waddinxveen_triangel

Waddinxveen krijgt een nieuw station: Waddinxveen Triangel. De bestaande wijk Zuidplas, de nieuwe wijk Park Triangel en bedrijventerrein Coenecoop worden daardoor vanaf 2018 per trein bereikbaar. Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland, wethouder Kees de Jong van Waddinxveen en regiodirecteur Helga Cuijpers van ProRail gaven vrijdag 27 januari het officiële startsein voor de bouw van het nieuwe station. “Hiermee zetten we, na de introductie van de R-net treinen afgelopen december, opnieuw een stap in het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio met het openbaar vervoer”, aldus gedeputeerde Vermeulen.

“Het nieuwe station verlaagt de drempel om van het openbaar vervoer gebruik te maken. Het nieuwe station vergroot bovendien de aantrekkelijkheid van de nieuwe wijk Park Triangel voor potentiële bewoners”, aldus wethouder de Jong. “We werken aan een zo goed mogelijke benutting van de spoorcapaciteit. Dit station draagt daar zeker aan bij”, voegt Helga Cuijpers daaraan toe.

Kwaliteitsverbetering

De provincie Zuid-Holland, ProRail, NS en de gemeenten Waddinxveen, Alphen aan den Rijn en Gouda werken gezamenlijk aan de kwaliteitsverbetering van de spoorlijn Alphen aan den Rijn – Gouda. Naast station Waddinxveen Triangel komt er nog een nieuw station: Boskoop Snijdelwijk. Vanaf het najaar van 2017 wordt het aantal treinen op de lijn verdubbeld van 2 naar 4 per uur op werkdagen overdag. Reizigers kunnen in het voorjaar van 2018 opstappen op het nieuwe station in Waddinxveen. In totaal investeren Rijk, provincie en regio € 110 miljoen in de lijn.

Bereikbaarheid

Met de komst van station Waddinxveen Triangel worden de bestaande woonwijk Zuidplas, de nog deels in aanbouw zijnde woonwijk Park Triangel (2700 woningen) en het bestaande bedrijventerrein Coenecoop straks goed met het openbaar vervoer bereikbaar. Onder het spoor bouwt ProRail een fiets- en voetgangerstunnel die het station makkelijk bereikbaar maakt en zorgt voor betere fietsverbindingen in Waddinxveen. De gemeente Waddinxveen realiseert aan de kant van de nieuwe woonwijk Park Triangel een stationsplein met fietsenstallingen en parkeerplaatsen, aansluitend op de aanleg van de nieuwe wijk. De omgeving van de 2 bestaande stations in Waddinxveen wordt ook aangepakt.

Bodegraven wil niet samen met Waddinxveen

Buurgemeente Bodegraven-Reeuwijk wil niet fuseren met Waddinxveen. Daar is op dit moment geen sprake van, maar wethouder Kromwijk uit Bodegraven trekt vast een streep in het zand. Kromwijk vreest dat de tijdelijke burgemeester die zal komen nadat burgemeester Cremer uit Waddinxveen vertrokken is als opdracht mee zal krijgen om te gaan werken aan een fusie.

In het verleden is een herindeling met Gouda door Waddinxveen al afgewezen, de vraag is of een fusie met Bodegraven-Reeuwijk nu wel aan de orde is. De wethouder van Bodegraven zelf denkt eerder aan een fusie van zijn gemeente met De Ronde Venen, Woerden en Nieuwkoop. Waddinxveen moet in zijn ogen aansluiting zoeken bij Zuidplas en/of Gouda.

GroeneHart.NET: Kromwijk (Bodegraven): geen fusie met Waddinxveen

Verdachten autodiefstal aangehouden–slachtoffers gezocht

De politie heeft vannacht 2 mannen aangehouden op verdenking van autodiefstal. De mannen werden aangehouden na melding van 2 getuigen.

De politie vermoedt dat er vannacht meerder auto-inbraken gepleegd zijn omdat bij de verdachten meerdere auto-onderdelen/systemen werden aangetroffen. De herkomst van nog niet alle onderdelen is duidelijk.

Is er bij u ingebroken? Neem dan zo snel mogelijk contact met de politie op via 0900-8844 en vraag naar de OPCO van Waddinxveen-Zuidplas. Vanavond zal er meer over deze zaak bekend worden gemaakt.

Overval banketbakkerij

Vanavond is een banketbakkerij aan de Groensvoorde in Waddinxveen overvallen. De verdachte bedreigde personeel met een steekwapen. Hij ging er vandoor met geld. Er is bij de overval niemand gewond geraakt.

Coenecoopbrug in storing

2017-01-17 17_07_45-ClipboardDe Coenecoopbrug staat op dit moment in storing. De klep wil niet meer open of dicht. Als gevolg daarvan staat al het verkeer vast. Het is op dit moment nog niet bericht wanneer de storing verholpen is.

Voortgang sloop- en bouwwerkzaamheden nieuw gemeentehuis

De werkzaamheden aan het nieuwe gemeentehuis zijn in volle gang. De laatste hand wordt gelegd aan de sloop van een deel van het voormalige Rabo-/Hemapand. Over enkele weken starten de bouwwerkzaamheden.

Voor de bouwwerkzaamheden is een omgevingsvergunning verleend en deze stond open voor bezwaar. Gedurende de bezwaarperiode zijn elf bezwaren van dezelfde strekking ingediend voor de renovatiewerkzaamheden voor het nieuwe gemeentehuis. De bezwarencommissie behandelt nu de bezwaren. Intussen gaan de sloop- en bouwwerkzaamheden door. We streven er namelijk naar de planning te handhaven en binnen het budget te blijven. De planning is dat het gemeentehuis in het vierde kwartaal van dit jaar opengaat.

Jongens met gestolen brom- en snorfiets aangehouden

WADDINXVEEN – Surveillerende agenten hebben gisteravond in de omgeving van De Wingerd 2 jongens aangehouden. Agenten zagen rond 21:00 2 personen op een brom- en een snorfiets rijden. Toen de jongens de agenten zagen reden ze een poortje in. De agenten hebben de jongens gevolgd en gecontroleerd.

Op de bromfiets zat een 15-jarige Alphenaar en op de snorfiets een 17-jarige Waddinxvener Op de bromfiets waar de 15-jarige op reed bleek geen kentekenplaat te zitten. Bij controle bleek dat op woensdag 11 januari aangifte was gedaan van diefstal van de bromfiets. In de rugzak van de Alphenaar bleek een betonschaar te zitten en in zijn jas twee zakmessen. De goederen zijn in beslag genomen.

De snorfiets waar de 17-jarige Waddinxvener op reed bleek nog niet gesignaleerd te staan als gestolen. Volgens de Waddinxvener had hij de snorfiets gevonden. De politie heeft daarop de eigenaar van de snorfiets gebeld. Hij vertelde dat hij op dat moment op zoek was naar zijn snorfiets, op het station in Leiden. Er is direct een telefonische aangifte opgenomen en de jongens zijn aangehouden wegens diefstal van de snor- en bromfiets.

Nieuwjaarstoespraak 2017

De nieuwjaarstoespraak die locoburgemeester De Jong vanmiddag heeft uitgesproken:

Nieuwjaarstoespraak gemeente Waddinxveen / 9 januari 2017
Uitgesproken door locoburgemeester Kees de Jong

Dames en heren,

Goedemiddag allemaal en welkom namens het gemeentebestuur op deze nieuwjaarsbijeenkomst. Graag wens ik u een goed, gezond en voorspoedig Nieuwjaar toe met u en uw geliefden.

U treft hier niet de nieuwe burgemeester van Waddinxveen, Bert Cremers is helaas niet in de gelegenheid hier aanwezig te zijn vanwege een vermoedelijke ernstige infectieziekte. We hopen u binnenkort meer te kunnen vertellen.

Daarom voer ik kort het woord en houd ik me bij de grenzen van de gemeente Waddinxveen. Ik wil dat doen met drie blikken: een blik op 2016, een blik op 2017 en een blik op de toekomst.

Het blik 2016

2016 was een jaar waarin Waddinxveen groeide naar 26.537 inwoners (van 26.074). Een voortzetting van de lijn die we sinds een aantal jaren zien en veroorzaakt wordt door de gestage voortgang van de bouwprojecten en de verkoop van de woningen.

Meer inwoners betekent dat we blijvend energie steken om de bereikbaarheid van ons dorp te vergroten. De oplevering van de weg over de Gouwe, met als hoogtepunt het inhangen van het brugdek, leverde hier een bijdrage aan.

In 2016 werd in ons dorp het meest duurzame distributiecentrum van Nederland neergezet. Het gebouw van de Lidl is niet te missen bij de binnenkomst van Waddinxveen. De groene invulling eromheen zit in het andere blik, namelijk dat van 2017.

Bijna al weer vergeten maar 2016 was ook het jaar waarin we bezig zijn geweest met de verkenning voor een noodopvang voor vluchtelingen. Nadat we als gemeente ons huiswerk gereed hadden bleek het vervolgens niet meer nodig. De noodzaak en behoefte voor opvang was en is niet meer aanwezig.

In het domein Wmo en jeugdzorg was 2016 het 2e jaar dat de gemeente verantwoordelijk was. Veel zaken zijn verder vorm gegeven en de Participatie Advies Raad is daarvan een voorbeeld. We hebben mooie initiatieven tot ontplooiing zien komen, zoals bijvoorbeeld Het ‘Platform bestrijding eenzaamheid ouderen’.

2016 was het jaar dat de ondernemersverenigingen van Waddinxveen samen verder gingen onder de naam OPW met als doel een sterk bedrijfsleven in onze gemeente te stimuleren. Wat ons allen zorgen baarde in het afgelopen jaar was de golf van inbraken die Waddinxveen trof. Gelukkig dat de criminele jeugdgroep die hiermee te maken had opgerold kon worden. Plezierig en veilig wonen in Waddinxveen is tenslotte iets dat de meesten van ons willen.

Op persoonlijk vlak veranderde er ook in het college van B&W het nodige. Brigitte Leferink kwam, Cees Kroes trad af en Lex Hofstra kwam. Op de valreep van het oude jaar kondigde ook onze burgemeester zijn toekomstig vertrek aan. Naast al deze zaken hebben we ook allemaal onze eigen herinneringen aan 2016. Lege plaatsen van geliefden die verwacht of onverwacht ons ontvielen. Het zijn zaken die we meenemen in het blik 2016.

En dan het blik 2017

De overgang naar 2017 is in Waddinxveen rustig verlopen. En vol enthousiasme zijn we allemaal weer aan de slag gegaan om in Waddinxveen van 2017 een mooi jaar te maken.

Er gaan scholen gebouwd worden, er wordt een gemeentehuis opgeleverd en heel veel woningen in park Triangel, de Zuidplashof, in ’t Suyt en de Glasparel. We werken aan groen en straat en heel veel meer zichtbare dingen.

Wat ook doorgaat, zijn de minder zichtbare dingen. Ik denk dan aan de vele mantelzorgers en vrijwilligers die klaar staan voor hun familie, hun naaste of buren. Wat een tijd, hulp en energie steken zij daar vaak in. Hulde aan die mensen vanaf deze plaats.

Ook in 2017 willen en zullen we proberen als gemeente te helpen waar dat nodig is. Op het vlak van zorg en meedoen van jong en oud willen we verdere stappen zetten om te zorgen dat iedereen op zijn eigen wijze kan meedoen in Waddinxveen.

2017 is het laatste volle jaar van deze gemeenteraadsperiode 2014-2018. Het laatste jaar waarin de coalitie, de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie kan werken aan datgene dat is afgesproken voor deze periode. En mijn waarneming is dat de inzet daarvoor groot is en met de geboekte vooruitgang groter wordt.

En dan hebben we nóg een blik en dat is het blik van de toekomst.

De toekomstvisie is een intensief traject geweest met de grootst mogelijke burgerparticipatie. Niet iets van bovenaf maar van samen. Door en voor onze inwoners. Het eindresultaat is er maar niet op papier. We gaan mee met het digitale tijdperk en daarom is de visie beschikbaar via een website die u uitvoerig kunt bekijken.

Hierbij lanceer ik de website van de Toekomstvisie Waddinxveen 2030, met als voorproefje een gesproken voorwoord. [Een filmpje van www.wv2030.nl wordt gestart]

Dames en heren, We hebben een visie op de toekomst …. maar wat is een toekomst als je alleen staat. Is het niet zo dat je juist met elkaar die toekomst wilt beleven? Die wens en die gedachte brengt mensen samen. Samenwerken en samenleven is daarom iets dat we ook in dit jaar willen vasthouden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook in 2017 die gedachte met elkaar vorm kunnen en willen geven. Graag toost ik daarom samen met u op een mooie toekomst van Waddinxveen!

Gemeente Waddinxveen ook in 2017 weer fairtrade gemeente

De jury van de landelijke Fairtradecampagne heeft de titel ‘Fairtradegemeente Waddinxveen’ verlengd. In 2015 kreeg de gemeente deze eervolle titel. Regelmatig wordt getoetst of de titel nog terecht is. De jury vindt dat Waddinxveen voldoet aan alle zes criteria. De jury waardeert de wijze waarop Waddinxveen de samenwerking in de regio zoekt en de doelgerichte aanpak richting scholen wordt een goede keus genoemd.  “Zo bereik je via de kinderen ook de ouders. Ga vooral zo door”, aldus het rapport. De jury noemt wel enkele uitdagingen, zoals meer verkooppunten van fairtradeproducten en meer mediamomenten.

Wethouder Lex Hofstra laat weten trots te zijn dat de titel verlengd is. Samen met de werkgroep blijft hij zich inzetten om de titel te verdedigen. “Het is een mooie uitdaging voor de komende jaren om door te gaan op de ingeslagen weg en nog meer partijen te binden aan fairtrade”

De werkgroep Fairtrade Waddinxveen wil stimuleren dat mensen een bewuste keuze maken voor producten die gemaakt zijn met respect voor mens, dier en milieu. Zo helpt fairtrade boeren en arbeiders een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen investeren in een duurzame toekomst voor hun bedrijf, voor hun kinderen en voor de gezondheidszorg.

In een Fairtradegemeente werken gemeente, winkeliers, bedrijven en organisaties (zoals kerken, moskeeën, scholen en sportclubs) samen aan dat doel. Ze kunnen deelnemer worden. Winkels beloven dan om fairtradeproducten te verkopen en bedrijven en organisaties om die te gebruiken. De werkgroep gaat zich komend jaar weer inzetten om deelnemers te werven en fairtrade te promoten, zodat de titel behouden zal blijven. Meer informatie op fairtradewaddinxveen.nl.

Meer informatie op https://www.fairtradewaddinxveen.nl

Wijkplatforms Waddinxveen schenken tovertafel aan Souburgh

IMG-20170105-WA0014

Op 5 januari kreeg Souburgh uit handen van de Wijkplatforms te Waddinxveen een tovertafel cadeau. Dit bijzondere geschenk is met veel enthousiasme in gebruik genomen door bezoekers van de dagverzorging. Een modern geschenk met de nieuwste technologie waar Souburgh nog lang plezier van heeft.

In de afgelopen periode werd Souburgh door Ellen van Helden benaderd met het bericht dat de Wijkplatforms een Tovertafel wilden schenken aan de bewoners en bezoekers.

De Tovertafel is een speels product voor ouderen in de midden tot late fasen van dementie. Interactieve spellen, bestaand uit lichtprojecties op tafel, reageren op hand- en armbewegingen en stimuleren de ouderen zowel in fysieke activiteit als sociale interactie. Tijdens het officiële schenkingsmoment werd dit mooi zichtbaar door middel van een demonstratie van de bezoekers.

Het cadeau is uitermate geschikt voor zowel de ouderen die dagverzorging bezoeken als de bewoners van de verpleegafdeling.

De Tovertafel is een kastje dat aan het plafond hangt boven de eettafel. Hierin bevinden zich een beamer, infraroodsensoren, een luidspreker, een processor en het geheugen die samen spellen aansturen en projecteren op de eettafel. Het kastje is eenvoudig te plaatsen en verplaatsen en nauwelijks zichtbaar voor de ouderen.