Waddinxveen.ORG

Home Bericht toevoegen Contact

VVD, D66, Weerbaar Waddinxveen en PvdA/Groen Links presenteren coalitieakkoord

VVD, D’66, Weerbaar Waddinxveen en PvdA/GroenLinks zetten  vandaag hun handtekening onder het coalitieakkoord ‘Samen Verantwoord Vernieuwen’. De titel van dit akkoord geeft de kern weer van de ambities die de partijen hebben. Het coalitieakkoord bevat de hoofdlijnen van de visie en plannen, na de zomer worden deze  het collegeprogramma 2018-2022 uitgewerkt.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van de door de coalitiepartners genoemde plannen:

  • Onder de noemer samenlevingsparticipatie zullen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties veel intensiever betrokken worden bij het gemeentelijk beleid. Er komt een verantwoord financieel beleid voeren. Geen lastenverzwaring voor burgers, behoudens mogelijk een inflatiecorrectie. De hondenbelasting is niet meer van deze tijd en wordt afgeschaft. Ondernemers gaan minder Onroerend Zaak Belasting (OZB) betalen om meer in de pas te lopen met de gemeenten in de regio. Ook krijgen ondernemers de vrijheid om zelf de openstellingstijden van hun winkels te bepalen, waardoor er ook op zondagmiddag gewinkeld kan worden.
  • De partijen willen een levendige, dynamische en diverse samenleving, Die levendigheid wordt bevorderd door het aanbod van culturele activiteiten uit te breiden. Voor jongeren in Waddinxveen zijn er weinig mogelijkheden om elkaar te ontmoeten of te kunnen ontspannen. De partijen gaan de jongeren zelf en allerlei organisaties stimuleren om activiteiten en evenementen voor de jeugd aanzienlijk uit te breiden. In het op te stellen (sport)accommodatie plan zal aan de behoefte aan gymzalen voor het basisonderwijs een hoge prioriteit worden gegeven.
  • Er worden maatregelen genomen om de verkeersveiligheid voor met name voetgangers en fietsers te verbeteren. De verkeersveiligheidsproblemen op de Brugweg gaat aangepakt worden.
  • Er zal, meer dan in de huidige plannen hierover is vastgelegd, een behoorlijk aantal extra sociale huurwoningen gebouwd worden.
  • De ambities van de gemeentelijke duurzaamheidsvisie en het regionale energieconvenant, waaronder de energietransitie, worden nagestreefd, en het college gaat actief aan de slag met gasloos bouwen.
  • Veiligheid is een basisvoorwaarde voor het welzijn van de inwoners van Waddinxveen. Er wordt een hoge prioriteit aan het voorkomen en oplossen van woninginbraken en aan het voorkomen en terugdringen van huiselijk geweld. Als blijkt dat op een locatie camerabewaking wenselijk is dan wordt dit mogelijk gemaakt.

De  vier kandidaat wethouders zijn:

Gezina) Atzema (VVD), wethouder Ruimte, Economie en Duurzaamheid.

Henry ten Zijthoff (PvdA/GroenLinks), wethouder Wonen, Zorg en Arbeidsparticipatie.

Kirsten Schippers (Weerbaar Waddinxveen), wethouder Mobiliteit, Recreatie en Samenlevingsparticipatie.

Hannie van der Wal – Hortensius (D66), wethouder Financiën, Onderwijs en Sport.

Download het akkoord: Coalitieakkoord Waddinxveen 18 mei 2018